Τσατήρης Μιχαήλ

Ο Μιχαήλ Ν. Τσατήρης γεννήθηκε στην ʼνδρο το 1966. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Master of Science στους Περιβαλλοντικούς και Ανανεώσιμους Πόρους από το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (Παρίσι). Είναι διδάκτορας του Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ.

Tίτλοι του συγγραφέα