Βαρουχάκης Νίκος

Ο Νίκος Χ. Βαρουχάκης, Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ε.τ., έλαβε το πτυχίο των Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1953) και διορίστηκε στη Μέση Εκπαίδευση (1955). Με υποτροφία του ΙΚΥ μετεκπαιδεύτηκε στη Γαλλία στην τριετία 1960-63. Πτυχιούχος του Ινστιτούτου Στατιστικής του Πανεπιστημίου Παρισίων (1962), Διδάκτωρ Μαθηματικών (1972), Καθηγητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (1964-71) και στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης (1974-76), επικεφαλής των συγγραφικών ομάδων της σειράς Μαθηματικών του Λυκείου (1976-91), Σύμβουλος του Π.Ι. (1976-91). Στη 15ετία αυτή υπήρξε ο Εισηγητής των μέτρων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των Μαθηματικών (Προγράμματα, Βιβλία, Οδηγίες Διδασκαλίας, Επιμόρφωση).

Tίτλοι του συγγραφέα