Ξανθοπούλου Κ.

Η Καλλιόπη Ξανθοπούλου υπηρετεί ως Αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού στη Θράκη.

Tίτλοι του συγγραφέα

  • Μουσεία και Σχολεία

    Αίγλη Ζαφειράκου, Κ. Ξανθοπούλου, Αθηνά Πεδιαδιτάκη, Francoise Buffet, Marion Potvin, 132 σελ. , €15,93 €14,34