Παυλή-Κορρέ Μαρία

Tίτλοι του συγγραφέα

  • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

    Θεόδωρος Θάνος, Ιωάννης Καμαριανός, Αργύρης Κυρίδης, Νίκος Φωτόπουλος, Μαρία Παυλή-Κορρέ, Χρήστος Τουρτούρας, 895 σελ. , €48,00 €43,20