Ρεγκάκος Αντώνης

Είναι καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Έχει τη γενική επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης του αρχαιοελληνικού λεξικού του Franco Montanari που προετοιμάζεται και έχει δημοσιεύσει μελέτες για τον Όμηρο, την αρχαία ελληνική ιστοριογραφία και την αλεξανδρινή ποίηση.

Tίτλοι του συγγραφέα