Μαγνήσαλης Κώστας

Ο Κώστας Γ. Μαγνήσαλης είναι Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Tίτλοι του συγγραφέα