Κωδικός καταλόγου: 402061
ISBN: 978-960-402-061-7
1η έκδοση, Αύγουστος 2003
14 x 21
σελ. 148

Αιμιλία Βλαχογιάννη

Ιστορία - Μύθος - Ιδεολογία

Διδακτική προσέγγιση στην Πολιτεία του Πλάτωνος

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €7,01
Τιμή: €6,31 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,70 (10%)


Περίληψη

Ο φιλοσοφικός στοχασμός που εισάγει ο Πλάτων δεν είναι από τη φύση του ούτε συμπερασματικός ούτε τελειωμένος. Ο μαθητής-έφηβος πρέπει να αντλήσει και από το "δικό του κεφάλαιο". Γι' αυτό ο εκπαιδευτικός οφείλει, μέσα από την επιστημονική γνώση, να προβληματιστεί και να οργανώσει τη διδακτική πράξη, δείχνοντας το δρόμο για να αποκαλυφθούν κώδικες ώστε να προχωρήσει η ερμηνευτική προσέγγιση. Ο εκπαιδευτικός, δοκιμάζοντας διδακτικές προσεγγίσεις, γνωρίζει καλά ότι η κατάκτηση της μάθησης είναι μια ατελεύτητη διαδικασία…

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Αρχαίο κείμενο που εμπεριέχεται στο πρόγραμμα σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης || Ιστορική προσέγγιση του πλατωνικού κειμένου || Ο μύθος και η λειτουργία του || Περί των ιδεών || Το δακτυλίδι του Γύγη - Η αλληγορία του σπηλαίου: Διδακτική προσέγγιση || Ερμηνευτικές θεωρήσεις και διδακτική πράξη: F. Schleiermacher, W. Dilthey, H.G. Gadamer, H.R. Jauss και W. Iser, J. Piaget, L.S. Vygotsky, Φαινομενολογικές θεωρήσεις για τον εαυτό || Σχεδιασμός του μαθήματος || Πορεία διδασκαλίας || Μέθοδος διδασκαλίας || Εποπτικό υλικό || Επίλογος || Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα