Τόμος: 1
Κωδικός καταλόγου: 804176
ISBN: 978-960-8041-76-7
1η έκδοση, Ιανουάριος 2001
17 x 24
σελ. 128

Συλλογική εργασία

Βιβλιολογείον, τόμος 1

Δραστηριότητες Γνωριμίας με το Βιβλίο και τη Βιβλιοθήκη

Επιμελητής: Βαγγέλης Δρόσος
Επιμελητής: Αργύρης Κυρίδης
Επιμελητής: Μίμης Σουλιώτης
Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €9,95
Τιμή: €8,96 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,00 (10%)


Περίληψη

Οι μαθητές, έρχονται σε καθημερινή επαφή με βιβλία. Ωστόσο, το βιβλίο μοιάζει να αποτελεί, τουλάχιστον στα μάτια των παιδιών, το αντικείμενο στο οποίο μετουσιώνεται σε καταναγκασμό η σχολική και οικογενειακή καταπίεση που υφίστανται. Το βιβλίο, λοιπόν, που συσσωρεύει τη γνώση, τα αισθήματα και το κάλλος της ανθρώπινης ύπαρξης και του πνεύματος μετατρέπεται σε εργαλείο καταπίεσης, που τα παιδιά δύσκολα θα αγαπήσουν και με το οποίο ακόμα πιο δύσκολα θα μάθουν να συνδιαλέγονται εποικοδομητικά. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν οι τρόποι με τους οποίους το παιδί θα μάθει να επικοινωνεί αυτόβουλα και δημιουργικά με το βιβλίο. Το σχολείο και η οικογένεια είναι οι θεσμοί που μπορούν να μετατραπούν σε βασικούς μοχλούς καλλιέργειας της αγάπης του παιδιού για το βιβλίο, μια και είναι οι θεσμοί που τα παιδιά νιώθουν ότι τα καταπιέζουν. Η προσπάθεια αυτή είναι σημαντικό να γίνει οργανωμένα. Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν ενδεικτικό οδηγό δραστηριοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τους μαθητές ώστε να αντιμετωπίζουν το βιβλίο ως ένα αντικείμενο που αξίζει την αγάπη τους. Κάποιες από τις δραστηριότητες που παρουσιάζονται είναι πρωτότυπες, ενώ κάποιες άλλες αποτελούν προσαρμογές δραστηριοτήτων που ανθολογήθηκαν από τα Αναλυτικά Προγράμματα του μαθήματος της Γλώσσας διαφόρων πολιτειών των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Δραστηριότητες γνωριμίας με το βιβλίο || Δραστηριότητες παραγωγής βιβλίων στην τάξη || Δραστηριότητες βιβλιοθήκης || Επίμετρο: Πώς θα γίνει το παιδί αυτόνομος αναγνώστης: μερικές συμβουλές για τον εκπαιδευτικό || Παράρτημα: Συγγραφείς και τυπογράφοι του δάσους

Παρατηρήσεις

Copyright: Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, Δημόσια Βιβλιοθήκη Φλώρινας, Kινητές Bιβλιοθήκες του ΥΠΕΠΘ, ΠΤΔΕ Φλώρινας ΑΠΘ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΔΕ Φλώρινας ΑΠΘ, Περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα