Κωδικός καταλόγου: 557128
ISBN: 978-960-01-0000-0
1η ανατύπωση, Απρίλιος 2000 (1η έκδοση, 1983)
17 x 24
σελ. 254

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Οργάνωση της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Ειδικά και Κατά Μάθημα

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €3,98
Τιμή: €3,58 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,40 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό, παρουσιάζοντας στον εκπαιδευτικό τη θεωρητική προσέγγιση της διδασκαλίας του κάθε μαθήματος, τη σκοποθετική της διδασκαλίας του, τις βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία των επιδιώξεών του και τα γνωστά μεθοδολογικά σχήματα, πιστεύει ότι περιορίζει τις υπερβολές του διδακτικού μονισμού και του διδακτικού αναρχισμού και συμβάλλει στην οργάνωση και μεθόδευση της σχολικής εργασίας χωρίς να περιορίζει τη σκέψη του εκπαιδευτικού για νέα επινόηση και εφαρμογή.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή || Η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας || Η διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής στην Α΄ τάξη || Η διδασκαλία πεζών κειμένων || Η διδασκαλία του ποιήματος || Η διδασκαλία της γραμματικής || Η διδασκαλία των εκθέσεων || Η διδασκαλία της προφορικής επικοινωνίες || Η διδασκαλίας της μελέτης περιβάλλοντος || Η διδασκαλία των μαθηματικών || Η διδασκαλία των φυσιογνωστικών μαθημάτων || Η διδασκαλία των θρησκευτικών || Η διδασκαλία της ιστορίας || Η διδασκαλία της αγωγής του πολίτη || Η διδασκαλία της γεωγραφίας || Η διδασκαλία της φυσικής αγωγής || Η διδασκαλία της μουσικής || Η διδασκαλία των χειροτεχνικών μαθημάτων || Διδακτικά μοντέλα || Η οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης στα ολιγοθέσια σχολεία || Βιβλιογραφία

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα