Κωδικός καταλόγου: 594005
ISBN: 978-960-01-0612-6
4η ανατύπωση, Μάρτιος 2003 (1η έκδοση, 1996)
15 x 22
σελ. 272

Ναπολέων Μήτσης

Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος

Από τη Γλωσσική Θεωρία στη Διδακτική Πράξη

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €19,91
Τιμή: €17,92 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,99 (10%)


Περίληψη

"[…] Η συστηματική διείσδυση στο γλωσσικό φαινόμενο και η επιστημονική ερμηνεία και ανάλυσή του, έδωσαν την ευκαιρία στους παιδαγωγούς […] να συνειδητοποιήσουν ότι η διδασκαλία της γλώσσας δε μπορεί να περιορίζεται σε μία απλοϊκή διαδικασία απομνημόνευσης παραδειγματικών πινάκων, κανόνων και εξαιρέσεων (όπως προέβλεπε η παραδοσιακή μέθοδος), αλλά ότι πρέπει να πάριε τον χαρακτήρα μιας πολύπλοκης και σύνθετης διαδικασίας η οποία, για να καταστεί αποτελεσματική, από το ένα μέρος προϋποθέτει επαρκή θεωρητική κατάρτιση, ενώ από το άλλο απαιτεί την εφαρμογή εξειδικευμένων μεθόδων και τεχνικών […]".
Έχοντας ως βάση τις διαπιστώσεις αυτές, ο συγγραφέας επιχειρεί, με την εργασία του αυτή, να καλύψει το κενό που υπάρχει σήμερα στον τομέα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, και να παράσχει στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων τα απαραίτητα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν ώστε να ανανεώσουν τη διδακτική μεθοδολογία του γλωσσικού μαθήματος και ν' ανταποκριθούν πληρέστερα στο έργο τους.

Περιεχόμενα

Η γλωσσική θεωρία: Θεωρητικό υπόβαθρο της γλωσσικής διδασκαλίας || Εφαρμοσμένη γλωσσολογία και διδακτική της μητρικής γλώσσας || Η διδακτική πράξη: Από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική της γλώσσας || Μεθοδολογικές προσεγγίσεις || Γλωσσική διδασκαλία και σύγχρονη γλωσσική πραγματικότητα || Προς μια σύγχρονη γλωσσική διδασκαλία || Επίλογος || Βιβλιογραφία || Ευρετήρια

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31207

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα