Τόμος: 2
Κωδικός καταλόγου: 557176
ISBN: 978-960-01-0659-2
5η ανατύπωση - 5η έκδοση βελτιωμένη και επαυξημένη, Απρίλιος 2005 (1η έκδοση, 1998)
17 x 24
σελ. 623

Ηλίας Ματσαγγούρας

Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, τόμος 2

Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €35,39
Τιμή: €31,85 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €3,54 (10%)


Περίληψη

Παρουσιάζεται ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, το οποίο προτείνει γενικές αρχές και διδακτικές πρακτικές συνύφανσης της κριτικής σκέψης στη διαδικασία, το περιεχόμενο και το πλαίσιο της καθημερινής διδασκαλίας. Ακόμη, προσαρμόζονται οι προτάσεις του συγγραφέα στους εξειδικευμένους πρακτικούς σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος και συνθέτονται με τα στοιχεία της κριτικής σκέψης συγκροτημένες στρατηγικές διδασκαλίας.

Περιεχόμενα

Το παιδαγωγικό-διδακτικό κίνημα της κριτικής σκέψης || Κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη || Εννοιολογική ανάλυση της ωριαίας διδασκαλίας || Προγραμματισμός της κριτικής διδασκαλίας || Διεξαγωγή της || Αξιολόγηση και βαθμολόγηση || Στρατηγική επαγωγικο-υποθετικής διδασκαλίας || Στρατηγική απαγωγικής διδασκαλίας || Στρατηγική επαγικο-απαγωγικής διδασκαλίας || Στρατηγική προοργανωτικής διδασκαλίας || Στρατηγική μονολογικο-διαλεκτικής διδασκαλίας || Στρατηγική νοηματικής προσέγγισης γραπτού λόγου || Στρατηγική αποτελεσματικής διδασκαλίας || Στρατηγική κατευθυνόμενης διερεύνησης || Στρατηγική ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας || Γνωστικές δεξιότητες || Βιβλιογραφία || Ευρετήριο όρων και ονομάτων

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31632

Πρόλογος: Andrian F. Ashman

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα