Τόμος: 1
Κωδικός καταλόγου: 557175
ISBN: 978-960-01-0658-4
6η ανατύπωση - 2η έκδοση βελτιωμένη, Σεπτέμβριος 2006 (1η έκδοση, 1998)
17 x 24
σελ. 520

Ηλίας Ματσαγγούρας

Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, τόμος 1

Θεωρία της Διδασκαλίας. Η Προσωπική Θεωρία ως Πλαίσιο Στοχαστικοκριτικής Ανάλυσης

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €33,89
Τιμή: €30,50 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €3,39 (10%)


Περίληψη

Η εργασία αυτή οικοδομεί τη θεματική της και τις προτάσεις της γύρω από τρεις βασικές έννοιες: α) την προσωπική θεωρία της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού β) τη στοχαστικο-κριτική ανάλυση και γ) τη διλημματικότητα της διδασκαλίας. Τελικό αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας είναι ο μετασχηματισμός της διδακτικής πράξης σε διδακτική θεωρία και αντίστροφα, γεγονός που αναβαθμίζει τη διδακτική παρέμβαση.

Περιεχόμενα

Σχολές και τάσεις στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Το στοχαστικό-κριτικό μοντέλο || Η επιστήμη της διδακτικής: Σταθμοί, πρόσωπα και κατευθύνσεις || Βασικές έννοιες της διδακτικής || Η προσωπική θεωρία της διδασκαλίας: Πλαίσιο στοχαστικοκριτικής ανάλυσης της διδασκαλίας || Πρώτο επίπεδο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης: τεχνοκρατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της διδασκαλίας || Δεύτερο επίπεδο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης: ερμηνευτική ανάλυση των παραδοχών της διδασκαλίας || Τρίτο επίπεδο στοχαστικο - κριτικής ανάλυσης: Αξιολογική ανάλυση των συνεπαγωγών της διδασκαλίας || Κριτική αυτοδιερεύνηση: Σχήμα επίλυσης προβληματικών καταστάσεων και επαγγελματικής ανάπτυξης || Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού: Ταυτότητα, ρόλος και αυτονομία || Συγγραφή ερευνητικής εργασίας

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31634

Πρόλογος: Gunter L. Huber

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα