Τόμος: 2-3
Κωδικός καταλόγου: 550157
ISBN: 978-960-01-1356-3
Ανατύπωση, Μάιος 1998 (1η έκδοση, 1987)
14 x 21
σελ. 387

Michael P. Todaro

Οικονομική του Αναπτυσσόμενου Κόσμου, τόμοι 2-3

Εισαγωγή στις αρχές, τα προβλήματα και την πολιτική της ανάπτυξης

Μεταφραστής: Νικηφόρος Σταματάκης
Επιμελητής: Γιάννης Τσεκούρας
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €6,96
Τιμή: €6,26 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,70 (10%)


Περίληψη

Οι καθηγητές που διδάσκουν εισαγωγικά μαθήματα οικονομικής σε Πανεπιστήμια των αναπτυσσόμενων χωρών νιώθουν την έλλειψη ενός περιεκτικού, εισαγωγικού κειμένου που να είναι προσανατολισμένο στα κρίσιμα ζητήματα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στην Αφρική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι δεν έχουν, συχνά, δυνατότητα επιλογής άλλη από το να χρησιμοποιήσουν τις λεγόμενες "διεθνείς σπουδαστικές εκδόσεις" των "δυτικών" εισαγωγικών εγχειριδίων. Κι έτσι οι σπουδαστές τους είναι υποχρεωμένοι να εμπλέκονται σε μακρές συζητήσεις για τη λειτουργία του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Συστήματος των ΗΠΑ, για τη βιομηχανική διάρθρωση της βρετανικής οικονομίας ή και για το ευρύ φάσμα των σημερινών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αναπτυγμένες οικονομίες της αγοράς - θέματα που έχουν πολύ μικρή αξία για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, οι θεσμικές υποθέσεις που διατυπώνονται και τα θεωρητικά υποδείγματα που αναπτύσσονται στα συγγράμματα αυτά, ελάχιστες ομοιότητες έχουν με τις διαρθρωτικές και οικονομικές πραγματικότητες του αναπτυσσομένου κόσμου. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει το κενό αυτό.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή στο 2ο και 3ο μέρος || Οικονομική μεγέθυνση, φτώχεια και ανισότητα: θεωρία και πραγματικότητα || Αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανισότητας: οι δυνατότητες της κυβερνητικής πολιτικής || Η μεγάλη συζήτηση για τον πληθυσμό || Οικονομική του πληθυσμού και της ανάπτυξης || Ανεργία: οι διαστάσεις ενός παγκόσμιου προβλήματος || Μετανάστευση από αγροτικές σε αστικές περιοχές: θεωρία και πολιτική || Στασιμότητα του αγροτικού τομέα και αγροτικές διαρθρώσεις || Γεωργία επιβίωσης και ανάπτυξης της υπαίθρου || Η οικονομική της εκπαίδευσης || Εκπαίδευση και ανάπτυξη: θέματα και επιλογές

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα