Κωδικός καταλόγου: 550138
ISBN: 978-960-01-0000-0
1η έκδοση, 1988
14 x 21
σελ. 207

Θεωρίες Μεγέθυνσης και Διανομής του Εισοδήματος

Συλλογή άρθρων

Επιμελητής: Αλέξανδρος Πανεθυμιτάκης
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €7,67
Τιμή: €6,90 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,77 (10%)


Περίληψη

Ο τόμος αυτός καλύπτει ένα μικρό μόνο μέρος του χώρου της οικονομικής επιστήμης που είναι γνωστή με τον τίτλο "θεωρίες μεγέθυνσης και διανομής του εισοδήματος". Ενώ μεθοδολογικά η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης έχει ως σημείο αναφοράς το άρθρο του Harrod ο οποίος "έθεσε" τον Κεϋνσιανό προβληματισμό στη δυναμική του μορφή, ο γενικός προβληματισμός ξεκινά ουσιαστικά από τους κλασικούς οικονομολόγους και τις αντίστοιχες "Σχολές Σκέψης" και σ' αυτές αναφέρονται οι σημερινές θεωρητικές προσεγγίσεις (νεοκλασική, νεο-κεϋνσιανή, νεο-μαρξιστική).
Η διδασκαλία της θεωρίας της μεγέθυνσης και της διανομής του εισοδήματος στο προ-πτυχιακό επίπεδο, έχει αναγκαστικά εισαγωγικό χαρακτήρα. Η συλλογή όμως αυτή των άρθρων έχει ένα ακόμα περιορισμό, μια και αναφέρεται στη διαλογική συζήτηση του κεϋνσιανισμού με τη νεοκλασική προσέγγιση.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Δοκίμιο στη δυναμική θεωρία, R.H. || Το υπόδειγμα Domar και η θεωρία της διπλής απόκλισης, Α.Π. || Συμβολή στη θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης, R.M. S. || Ένας οδηγός για τα υποδείγματα της J. Robinson και του Τ. Ασημακόπουλου, Γ.Κ. || Από την κλασική μέχρι την Κεϋνσιανή δυναμική οικονομική ανάλυση, L.P. || Το ποσοστό κέρδους και η διανομή του εισοδήματος σε σχέση με το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, L.P.