Κωδικός καταλόγου: 550506
ISBN: 978-960-01-0527-8
1η ανατύπωση, Μάρτιος 1999 (1η έκδοση, 1997)
14 x 21
σελ. 217

Πέτρος Ντούσκος

Σύγκλιση των Οικονομιών στις Χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Η)

Ιδιότυπο οικονομικό μοντέλο μιας υπό διαμόρφωση ιστορικής κοινότητας

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €11,95
Τιμή: €10,76 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,20 (10%)


Περίληψη

Στη μονογραφία αυτή δεσπόζει το κεντρικό ζήτημα της συνθήκης του Μάαστριχτ του 1991. Ζήτημα το οποίο συνίσταται στην ποιοτική αλλαγή στις δυο πλευρές της αρχής της αυτοδιάθεσης, την κυριαρχία και την επιλογή του δρόμου της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης, σε οργανική σύνδεση με το σφαιρικό κόστος και τις προοπτικές της ενλόγω αλλαγής.

Περιεχόμενα

Θεωρία και μεθοδολογία - Κριτική θεώρηση || "Σύγκλιση" με τη στενή έννοια || Η "Σύγκλιση" με την ευρεία έννοια || Από την ευρωπαϊκή κοινότητα στην ευρωπαϊκή ένωση || Προοπτικές

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα