Κωδικός καταλόγου: 550120
ISBN: 960-01-0000-0
1η έκδοση, 1982
17 x 24
σελ. 180

Ανδρέας Κιντής

Ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας

Επιτεύξεις - Προβλήματα - Προοπτικές

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €1,99
Τιμή: €1,79 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,20 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο είναι χρήσιμο σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για τα αναπτυξιακά προβλήματα της βιομηχανίας και ειδικότερα σ' αυτούς που έχουν την ευθύνη της διαμόρφωσης μακροχρόνιας πολιτικής βιομηχανικής ανάπτυξης. Ακόμη το βιβλίο αποτελεί αξιόλογο βοήθημα για τους φοιτητές του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών στις οικονομικές επιστήμες και τους παρεμφερείς κλάδους.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Εισαγωγή || Το υπόβαθρο της βιομηχανικής ανάπτυξης και η σπουδαιότητα του μεταποιητικού τομέα || Επιδόσεις και αδυναμίες της ελληνικής βιομηχανίας || Παραγωγικότητα των συντελεστών και συνθήκες ανταγωνισμού στην ελληνική βιομηχανία || Διάρθρωση και μέγεθος των βιομηχανικών μονάδων || Περιφερειακή βιομηχανική ανάπτυξη και επιπτώσεις από την ένταξη στην ΕΟΚ || Επιπτώσεις και προοπτικές από την πλήρη ένταξη στην ΕΟΚ || Κρίσεις και απόψεις πάνω στην πολιτική εκβιομηχάνισης || Εργογραφία του συγγραφέα σχετικά με τη βιομηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας || Βιβλιογραφία πάνω στην ελληνική βιομηχανία

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα