Κωδικός καταλόγου: 64364X
ISBN: 978-960-7643-64-X
1η έκδοση, 1998
17 x 24
σελ. 604

D. W. Jorgenson, F. M. Gollop, B. M. Fraumeni

Μεθοδολογική Προσέγγιση των Συναρτήσεων Παραγωγής

Τεχνολογική μεταβολή, Παραγωγικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών

Επιμελητής: Γεώργιος Κορρές
Μεταφραστής: Γεώργιος Κορρές
Μεταφραστής: Γιώργος Παρασκευόπουλος
Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €9,95
Τιμή: €8,96 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,00 (10%)


Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται η θεωρία και οι εφαρμογές των συναρτήσεων παραγωγής και κόστους στον υπολογισμός της τεχνολογικής μεταβολής, καθώς και οι επιπτώσεις της οικονομικής ανάπτυξης. Στόχος του είναι η ανάλυση των τεχνικών και των μεθοδολογιών που μπορούν να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν για την εκτίμηση της παραγωγικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της τεχνολογικής μεταβολής. Αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας τις παραπάνω τεχνικές και μεθοδολογίες στην περίπτωση των ΗΠΑ, αποτελεί την αφετηρία για τον αναγνώστη στην εισαγωγή των εννοιών, των μεθοδολογιών και των τεχνικών των συναρτήσεων παραγωγής, που αποτελούν τις βασικές έννοιες για να μπορέσει κάποιος να αναπτύξει και να εφαρμόσει τις μεθόδους που αναφέρονται στις σύγχρονες συναρτήσεις παραγωγής.

Περιεχόμενα

Μεθοδολογία || Κλαδική εισροή εργασίας || Κλαδική εισροή κεφαλαίου || Κλαδικό προϊόν και ενδιάμεση εισροή || Ανάπτυξη του κλαδικού προϊόντος || Κλαδική υποκατάσταση και τεχνολογική μεταβολή || Συνολικές εισροές εργασίας και κεφαλαίου || Ανάπτυξη του συνολικού προϊόντος || Πηγές δεδομένων για την εισροή εργασίας || Οι κλαδικοί λογαριασμοί παραγωγής: η εισροή εργασίας || Οι κλαδικοί λογαριασμοί παραγωγής: Η εισροή κεφαλαίου || Οι κλαδικοί λογαριασμοί παραγωγής: Προϊόν, η ενδιάμεση εισροή και η παραγωγικότητα

Παρατηρήσεις

Εισαγωγή: Κορρές Γ., Παρασκευόπουλος Ι.