Τόμος: 2
Κωδικός καταλόγου: 550510
ISBN: 978-960-01-0539-1
3η ανατύπωση, Μάρτιος 2002-2η έκδοση, Απρίλιος 1996 (1η έκδοση, Φεβρουάριος 1995)
17 x 24
σελ. 303

Samuel Bowles, Richard Edwards

Κατανοώντας τον Καπιταλισμό, τόμος 2

Ανταγωνισμός, Εντολή και Μεταβολή στην οικονομία των ΗΠΑ

Επιμελητής: Αλέξανδρος Πανεθυμιτάκης
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €24,89
Τιμή: €22,40 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,49 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο εισάγει αυτό που λέμε "Τρισδιάσταση" προσέγγιση στην οικονομική. Ανταγωνισμός και επιλογή μέσα από τις διαδράσεις των αγορών. Εντολή και άσκηση εξουσίας στις αγορές, μέσα στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία ως σύνολο. Μεταβολή στους οικονομικούς θεσμούς που διέπουν την οικονομική ζωή, εξεταζόμενη, τόσο από θεωρητική όσο και από ιστορική άποψη, ως μια εξελισσόμενη διαδικασία. Χωρίζεται σε 4 μέρη: α) Ανταγωνισμός, Εντολή και Μεταβολή β) Καπιταλισμός και τάξεις γ) Μικροοικονομική: αγορές και εξουσία δ) Μακροοικονομική: ανεργία και οικονομική μεγέθυνση. Το βιβλίο είναι εισαγωγικό στο μάθημα της Μικροοικονομικής και της Μακροοικονομικής, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό ή ως κείμενο αντιπαράθεσης σε μαθήματα στα οποία χρησιμοποιούνται οι νεοκλασικές μέθοδοι στην οικονομική ή σε σειρές διεπιστημονικών μαθημάτων στις κοινωνικές τάξεις.

Περιεχόμενα

Μακροοικονομική: Ανεργία και Οικονομική μεγέθυνση || Οικονομική μεγέθυνση και φτώχεια στην παγκόσμια οικονομία || Συνολική ζήτηση και απασχόληση || Τα διλήμματα της μακροοικονομικής πολιτικής || Πληθωρισμός || Κράτος και Οικονομία || Αμερικάνικος Καπιταλισμός: Μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση και στασιμότητα || Κατάλογος μεταβλητών || Γλωσσάρι

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31675

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα