Τόμος: 1
Κωδικός καταλόγου: 550509
ISBN: 978-960-01-0538-3
3η ανατύπωση, Οκτώβριος 2001-2η έκδοση, Νοέμβριος 1997 (1η έκδοση, Οκτώβριος 1994)
17 x 24
σελ. 335

Samuel Bowles, Richard Edwards

Κατανοώντας τον Καπιταλισμό, τόμος 1

Ανταγωνισμός, Εντολή και Μεταβολή στην οικονομία των ΗΠΑ

Επιμελητής: Αλέξανδρος Πανεθυμιτάκης
Μεταφραστής: Νικηφόρος Σταματάκης
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €24,89
Τιμή: €22,40 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,49 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο εισάγει αυτό που λέμε "Τρισδιάσταση" προσέγγιση στην οικονομική. Ανταγωνισμός και επιλογή μέσα από τις διαδράσεις των αγορών. Εντολή και άσκηση εξουσίας στις αγορές, μέσα στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία ως σύνολο. Μεταβολή στους οικονομικούς θεσμούς που διέπουν την οικονομική ζωή, εξεταζόμενη, τόσο από θεωρητική όσο και από ιστορική άποψη, ως μια εξελισσόμενη διαδικασία. Χωρίζεται σε 4 μέρη: α) Ανταγωνισμός, Εντολή και Μεταβολή β) Καπιταλισμός και τάξεις γ) Μικροοικονομική: αγορές και εξουσία δ) Μακροοικονομική: ανεργία και οικονομική μεγέθυνση. Το βιβλίο είναι εισαγωγικό στο μάθημα της Μικροοικονομικής και της Μακροοικονομικής, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό ή ως κείμενο αντιπαράθεσης σε μαθήματα στα οποία χρησιμοποιούνται οι νεοκλασικές μέθοδοι στην οικονομική ή σε σειρές διεπιστημονικών μαθημάτων στις κοινωνικές τάξεις.

Περιεχόμενα

Ο Καπιταλισμός συγκλονίζει τον κόσμο || Η τρισδιάστατη προσέγγιση στην οικονομική || Οι ρίζες της πολιτικής οικονομίας || Το υπερπροϊόν: εντολή και σύγκρουση || Προσφορά και ζήτηση: Ανταγωνισμός και συντονισμός || Καπιταλισμός και άλλα οικονομικά συστήματα || Ο αμερικανικός καπιταλισμός: συσσώρευση και μεταβολή || Καπιταλιστική παραγωγή και κέρδη || Ανταγωνισμός και συγκέντρωση || Μισθοί και εργασία || Τεχνολογία, έλεγχος και σύγκρουση στο χώρο εργασίας || Ο αμερικανικός καπιταλισμός: αλλαγή της μικροοικονομικής δομής

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31677

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα