Κωδικός καταλόγου: 804100
ISBN: 978-960-8041-00-7
1η έκδοση, Ιούνιος 1999
17 x 24
σελ. 339

Σύγχρονη Οικονομική Θεωρία

Ριζοσπαστικές Κριτικές του Νεοφιλελευθερισμού

Επιμελητής: Ανδριάνα Βλάχου
Μεταφραστής: Σπ. Σταματόπουλος
Μεταφραστής: Μ.-Χ. Λώλη
Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €2,99
Τιμή: €2,69 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,30 (10%)


Περίληψη

Ο παρών τόμος περιέχει κείμενα που ασκούν εκτεταμένη και έγκυρη κριτική στις υποθέσεις, τη μέθοδο της ανάλυσης και τα εμπειρικά αποτελέσματα των νεοφιλελευθερισμού. Οι συγγραφείς, υπό το πρίσμα των ριζοσπαστικών προσεγγίσεων, αναλύουν κριτικά τα θέματα του περιορισμού του κράτους, των ιδιωτικοποιήσεων, του πληθωρισμού και της ανεργίας, καθώς και την προοπτική μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Αναλύουν επίσης το τρέχον πρόγραμμα για την οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ) της Ευρώπης, το οποίο θεωρούν ως εφαρμογή του νεοφιλελευθερισμού. Εξετάζουν κριτικά και αξιολογούν την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, το ενιαίο νόμισμα και την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Διερευνούν επίσης τα συστατικά στοιχεία ενός εναλλακτικού προγράμματος ως προς το τρέχον για την ενοποίηση της Ευρώπης.

Περιεχόμενα

Σύγχρονη Οικονομική θεωρία: Μερικά ζητήματα κρίσιμης σημασίας || Ιδιωτικοποιήσεις: θεωρία με μαθήματα από το Ηνωμένο Βασίλειο || Ο περιορισμός έναντι της επέκτασης του κράτους: μια κριτική της ίδιας της διαμάχης || Εξηγώντας τον πληθωρισμό και την ανεργία: μια εναλλακτική πρόταση στη νεοφιλελεύθερη οικονομική θεωρία || Μια απλή αναλυτική θεώρηση του μετα-καπιταλισμού. Η εικασία Cherry Esplanade || Το ενιαίο νόμισμα: προβλήματα και προοπτικές || Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και δημοκρατικές λειτουργίες: η διπλή πρόκληση της Ε.Ε. || Η παγκοσμιοποίηση του καπιταλισμού και η οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ) της Ευρώπης || Η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας: μια κριτική άποψη || Υπάρχει εναλλακτική λύση στο παρόν σχέδιο της ΟΝΕ;

Παρατηρήσεις

Συγγραφείς των κειμένων: Α. Βλάχου, Γ. Χρήστου, B. Fine, R. Wolff, A. Shaikh, D. Laibman, Γ. Κατηφόρης, Λ. Κατσέλη, G. Carchedi, Κ. Λαπαβίτσας, J. Huffschmid
Σχόλια: Σ. Μαυρουδέας, Θ. Μανιάτης, Δ. Μυλωνάκης, Γ. Μήλιος, Λ. Τσουλφίδης, Ν. Πετραλιάς, Γ. Λιοδάκης, Π. Τσακλόγλου