Κωδικός καταλόγου: 9121804
ISBN: 978-960-01-0904-4
1η έκδοση, Ιούλιος 2001
17 x 24
σελ. 414

Θανάσης Βασιλείου

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Οδηγός μελέτης για την Γ΄ τάξη ενιαίου λυκείου

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €17,62
Τιμή: €15,86 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,76 (10%)


Περίληψη

Το απλό και λειτουργικό αυτό βοήθημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές και καθηγητές ως ουσιώδες συμπλήρωμα του σχολικού βιβλίου στη μελέτη των Αρχών της Οικονομικής Θεωρίας. Σκοπό έχει την ενεργό εξοικείωση των μαθητών με το νέο σύστημα εξετάσεων και τη διευκόλυνση των καθηγητών στη διδασκαλία του μαθήματος. Το κάθε Κεφάλαιο του ανά χείρας βιβλίου περιλαμβάνει ένα εννοιολογικό εισαγωγικό σχόλιο και τέσσερις ή πέντε ομάδες ερωτήσεων και ασκήσεων : Την ομάδα ερωτήσεων συμπλήρωσης κενού, Την ομάδα ερωτήσεων και ασκήσεων πολλαπλής επιλογής, Την ομάδα ερωτήσεων και ασκήσεων του «σωστό-λάθος», Την ομάδα ερωτήσεων αντιστοίχισης, Την ομάδα, τέλος, ερωτήσεων ανάπτυξης και ασκήσεων. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται επίσης ασκήσεις των προηγούμενων εξετάσεων από το 1994, οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, απαντήσεις των ερωτήσεων και ασκήσεων και υποδείγματα διαγωνισμάτων κατά το πρότυπο των θεμάτων που έχουν τεθεί ήδη στις εξετάσεις των τελευταίων ετών, προκειμένου να γίνει, με τη βοήθεια των καθηγητών, ένας έλεγχος των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσα στην τάξη.

Περιεχόμενα

Βασικές οικονομικές έννοιες || Η ζήτηση των αγαθών || Η παραγωγή της επιχείρησης αι το κόστος || Η προσφορά των αγαθών || Ο προσδιορισμός των τιμών || Μορφές αγοράς || Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν || Απαντήσεις ερωτήσεων και λύσεις των ασκήσεων || Διαγωνίσματα

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα