Κωδικός καταλόγου: 320203
ISBN: 978-960-10-0105-0
1η ανατύπωση, Σεπτέμβριος 1999 (1η έκδοση, 1998)
17 x 24
σελ. 303

Σωτήρης Τιτής

Μεθοδολογία Επεξεργασίας Κειμένου και Παραγωγής Λόγου

Εκθέσεις Νέου Τύπου για την Α΄ Λυκείου

Εκδόσεις: Σπουδή

Τιμή καταλόγου: €2,99
Τιμή: €2,69 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,30 (10%)


Περίληψη

Το παρόν βιβλίο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τους μαθητές του Λυκείου: ένα οδηγός ορθοέπειας κι ένας χρήσιμος μηχανισμός παραγωγής λόγου με εκφραστικές «συνταγές» και με επιμελημένα γυμνάσματα για την υγιή γλωσσοκαλλιέργεια — όπως άλλωστε υπαγορεύουν τα νέα πρότυπα διδασκαλίας στο μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης. Ο αναγνώστης στις σελίδες του θα συναντήσει: Επιλεγμένα κείμενα για επεξεργασία, ανάλογα με τη θεματολογία του σχολικού βιβλίου. Υποδειγματικές ασκήσεις επεξεργασίας κειμένου με ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ανοιχτής ή ελεύθερης ανάπτυξης, αντικειμενικού τύπου. Κανόνες ορθοέπειας. Μεθόδους ανάπτυξης παραγράφου και ασκήσεις. Απαντήσεις των ασκήσεων. Κανόνες άσκησης της μνήμης. Ορισμούς βασικών Εννοιών.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Πρώτος θεματικός κύκλος, Η Γλώσσα || Δεύτερος θεματικός κύκλος, Ο Λόγος || Τρίτος θεματικός κύκλος, Η Περιγραφή, Η αφήγηση || Ασκήσεις μη ενταγμένες σε θεματικές ενότητες || Μηχανισμοί ορθοέπειας || Συντακτικά σχήματα γλωσσομάθειας || Η παράγραφος - Δομή και λειτουργία || Απαντήσεις των ασκήσεων του πρώτου μέρους || Απαντήσεις στις ασκήσεις αυτονομίας || Ορισμοί βασικών εννοιών || Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη μνήμη σας

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα