Κωδικός καταλόγου: 569302

Σαράντος Καργάκος, Έλσα Γκάιγκερ

Φωτογραφικό Οδοιπορικό της 'Ανδρου

Εκδόσεις: Gutenberg

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα