Κωδικός καταλόγου: 559301
ISBN: 978-960-01-1070-0
4η έκδοση, Δεκέμβριος 2005 (1η έκδοση, 1990)
14 x 21
σελ. 208

Σαράντος Καργάκος

Αλαλία

Ήτοι το Σύγχρονο Γλωσσικό μας Πανόραμα

Εκδόσεις: Gutenberg

Περιεχόμενα

Πρόλογος του Κορνέλις Χόορν || Πρόλογος του συγγραφέα || Πρόλογος Β΄ έκδοσης || Πρόλογος Δ΄ έκδοσης || Το σύγχρονο γλωσσικό πανόραμα || Ο γλωσσικός ηρωδισμός || Πολιτική γλώσσα: Ιδεολογικοποίηση των βαρβαρισμών || Οι νεοδαμώδεις του δημοτικισμού || Η γλωσσική ένδεια || Η νέα ελληνική και τα όριά της || Φιλοκαλούμεν μετ' ευτελείας || Ξενοκρατία ή γλωσσική υποτέλεια || Περί ξενοκρατίας συνέχεια ή ο πτωματώδης ελληνικός λόγος || Επίμετρο: Περί τόνων ή περί "Όνου σκιάς" || Έργα του συγγραφέα

Παρατηρήσεις

Με το πολυτονικό σύστημα

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα