Κωδικός καταλόγου: 9550636
ISBN: 978-960-01-2167-4
1η έκδοση, Νοέμβριος 2020
21 x 29
σελ. 734

Elisabeth Sadoulet, Alain De Janvry

Οικονομική της Ανάπτυξης

Θεωρία και πρακτική

Επιμελητής: Δ. Ψαλτόπουλος
Επιμελητής: Χρυσόστομος Στοφόρος
Μεταφραστής: Χρυσάνθη Παρτσανάκη
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €60,00
Τιμή: €54,00 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €6,00 (10%)


Περίληψη

H οικονομική της ανάπτυξης ως τομέας των οικονομικών έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες σε επιλεκτικές διαστάσεις της ανάπτυξης -ιδιαίτερα στην ταχεία αύξηση του εισοδήματος, τη μείωση της ακραίας φτώχειας και την αυξανόμενη ικανοποίηση των βασικών αναγκών- σε ορισμένες χώρες και σε συγκεκριμένα τμήματα των πληθυσμών τους. Ωστόσο, έχουν παρατηρηθεί συνεχείς αποτυχίες σε άλλες διαστάσεις της ανάπτυξης, ιδιαίτερα στην ευπάθεια απέναντι στα σοκ, την αυξανόμενη ανισότητα και αδικία και τη μη βιώσιμη ανάπτυξη.
Το βιβλίο αυτό προορίζεται για προπτυχιακούς φοιτητές ανώτερης βαθμίδας στα οικονομικά και για μεταπτυχιακούς φοιτητές δημόσιας πολιτικής, αναπτυξιακής πρακτικής ή συναφών επιστημονικών ειδικοτήτων. Παρέχει μια ευρεία προοπτική σχετικά με τις καταβολές και τους μηχανισμούς της ανάπτυξης και αναλύει τις θεωρητικές και εμπειρικές αναλυτικές τεχνικές που οι οικονομολόγοι της ανάπτυξης μπορούν να εφαρμόσουν.
Ελπίζουμε ότι η συμβολή του βιβλίου για τους φοιτητές δεν θα περιοριστεί στην απόκτηση των δεξιοτήτων ενός οικονομολόγου της ανάπτυξης και στην υπό ευνοϊκούς όρους ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αλλά ότι θα τους εμπνεύσει και θα τους δώσει την ευκαιρία να αποκομίσουν τα ποικίλα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η σκέψη και η πρακτική της ανάπτυξης στους οικονομολόγους ως ευσυνείδητους πολίτες του κόσμου.

Περιεχόμενα

Κατάλογος Σχημάτων || Κατάλογος Πινάκων || Πρόλογος || Ευχαριστίες || Εισαγωγή || 1 Τι είναι η ανάπτυξη; Δείκτες και ζητήματα || 2 Η κατάσταση της ανάπτυξης || 3 Ιστορία της σκέψης στην οικονομική της ανάπτυξης || 4 Αξιολόγηση των επιπτώσεων των αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων || 5 Ανάλυση της φτώχειας και της ευπάθειας || 6 Ανισότητα και Αδικία || 7 Διεθνές εμπόριο και στρατηγικές εκβιομηχάνισης || 8 Εξηγώντας την οικονομική μεγέθυνση: Το μακροοικονομικό επίπεδο || 9 Ενδογενής οικονομική μεγέθυνση || 10 Διεθνή χρηματοοικονομικά και ανάπτυξη || 11 Πληθυσμός και ανάπτυξη || 12 Εργασία και μετανάστευση || 13 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για τους φτωχούς || 14 Προγράμματα κοινωνικής βοήθειας και στόχευση || 15 Βιώσιμη ανάπτυξη και περιβάλλον || 16 Πόροι κοινής ιδιοκτησίας και προσδιοριστικοί παράγοντες της συνεργασίας || 17 Ανθρώπινο κεφάλαιο: Εκπαίδευση και υγεία || 18 Ο αγροτικός τομέας για την ανάπτυξη || 19 Η αναπτυξιακή βοήθεια και η αποτελεσματικότητά της || 20 Θεσμικές καινοτομίες και ανάπτυξη || 21 Πολιτική οικονομία και ο ρόλος του κράτους || 22 Η οικονομική των αγροτικών νοικοκυριών