Κωδικός καταλόγου: 9557386
ISBN: 978-960-01-2111-7
1η έκδοση, Μάιος 2020
17 x 24
σελ. 283

Μαρία Λιακοπούλου

Βελτιώνοντας την Αποτελεσματικότητα του Σχολείου

Από τη θεωρία και την έρευνα στην εκπαιδευτική πράξη

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €16,00
Τιμή: €14,40 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,60 (10%)


Περίληψη

Tο αίτημα για αποτελεσματικότητα του σχολείου είναι συνυφασμένο με τη λειτουργία του ως θεσμού. Όμως ποιο είναι το αποτελεσματικό σχολείο; Με ποια κριτήρια μπορούμε να αποτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα ενός σχολείου; Γιατί κάποια σχολεία «τα καταφέρνουν» καλύτερα από άλλα; Σε ποιο βαθμό το προφίλ των μαθητών καθορίζει τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις; Σε ποιο βαθμό οι πρακτικές διδασκαλίας, αγωγής και διοίκησης επιδρούν στα επιτεύγματα των μαθητών; Γύρω από τα ερωτήματα αυτά αναπτύσσεται ο προβληματισμός του ανά χείρας βιβλίου και η έρευνα η οποία παρουσιάζεται. Στόχοι είναι η οριοθέτηση της έννοιας «αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου», η περιγραφή των παραγόντων –και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων– που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μιας σχολικής μονάδας, η παρουσίαση πρακτικών βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου. Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς –υποψήφιους και εν ενεργεία–, ερευνητές, στελέχη της εκπαίδευσης, σε όσους έχουν την ευθύνη για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και σε κάθε ενδιαφερόμενο για το θέμα της αποτελεσματικότητας του σχολείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Αποτελεσματικότητα και βελτίωση εκπαιδευτικού έργου || Παράγοντες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας || Η μεθοδολογία και το δείγμα της έρευνας || Ποιοι παράγοντες επιδρούν στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου || Προωθώντας τον αναστοχασμό || Σχολείο: κοινότητα μάθησης || Σχέδιο βελτίωσης του σχολείου |»| Επίλογος – Συμπεράσματα || Βιβλιογραφία || Παραρτήματα

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ