Κωδικός καταλόγου: 804105
ISBN: 978-960-8041-05-8
1η ανατύπωση, Φεβρουάριος 2002 (1η έκδοση, Ιούνιος 1999)
17 x 24
σελ. 286

Λιάνα Σακελλίου

Levertov's Poetry of Revelation, 1988-1998 : The Mosaic of Nature and Spirit

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €18,91
Τιμή: €17,02 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,89 (10%)


Περίληψη

The main goal of this study if to define a third final period of poetry in the career of Levertov. This involves defining the character of Levertov's poetry of revelation and judging its quality since the aesthetic principles are implicity criteria about poetic value. There will be discussion of what a period of poetry is.

Περιεχόμενα

The challenge for a poetry of revelation || Creating the source of creation || The poetry of moving life motionlessly || Images of the imagination || A poetic testimony of lived life: Tesserae || Epilogue: The mosaic of Levertor's poetry

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31064

Αγγλική έκδοση

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα