Κωδικός καταλόγου: 120203
ISBN: 000-00-0000-0
10η ανατύπωση (1η έκδοση, 1984)
17 x 24
σελ. 206

Σαράντος Καργάκος

Θέματα Σύγχρονου Προβληματισμού

Εκδόσεις: Gutenberg

Περίληψη

Το βιβλίο αυτό έχει ήδη βρει την απόλυτη επιδοκιμασία του μαθητικού κόσμου και έχει σταθεί για πολλά χρόνια συμπαραστάτης στη μεγάλη δοκιμασία των εξετάσεων. Στόχος του συγγραφέα είναι: να εθίσει το μαθητή να εντοπίζει το θεματικό πυρήνα, δηλαδή το δεδομένο και το ζητούμενο, ν' απαντά επακριβώς και σαφώς σ' αυτό που του τίθεται, να εμπλουτίσει τον θεωρητικό του εξοπλισμό και να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του.

Περιεχόμενα

Η στρατηγική της έκθεσης || Διαδικασία γραφής || Σχέδια μαθημάτων || Αναπτυγμένα θέματα

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα