Τόμος: 22/1
Κωδικός καταλόγου: Q557248
ISBN: 0824-8621
1η έκδοση, Απρίλιος 2014
17 x 24
σελ. 176

Sotiris Ntalis

Etudes Helleniques - Hellenic Studies: Crise Greque et Unification Europeenne / The Greek crisis and the European Unification

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €13,94
Τιμή: €12,55 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,39 (10%)


Περιεχόμενα

L' unification europeenne et la crise grecque || European unification and the Greek crisis || The Greek crisis in perspective: origins, effects and ways-out || The apartment building and the index of despair || Inequality, poverty and social welfare in Greece: distributional effects of austerity || La Grece a l' epreuve de la crise || EU asylum policies & the Greek presidency: an EU opportunity || Theoretical problems in the study of Cypriot literature || The achieved body (An outlook on the poetry of Vassilis Michaelides) || Theatre in Cyprus (19th century - 1959) || Cypriot writers of the Diaspora || Poetes Cypriotes / Cypriot poets || Chronologies

Παρατηρήσεις

Το περιοδικό είναι συνδέκδοση με το CENTRE FOR HELLENIC STUDIES AND REASEARCH CANADA, το UNIVERSITY OF CRETE και το UNIVERSITY OF AEGEAN.

Περιλαμβάνει κείμενα των: Sotiris Ntalis, Christodoulakis Nicos, Zografakis Stavros, Theodore M. Mitrakos, Kostas Botopoulos, Christos Baxevanis, Maria Papadaki, Stephanos Constantinides, Costas Vassileiou, Yiannis Katsouris, Maria Herodotou