Τόμος: 22/2
Κωδικός καταλόγου: R557248
ISBN: 0824-8621
1η έκδοση, Οκτώβριος 2014
17 x 24
σελ. 272

Aris Petasis

Etudes Helleniques - Hellenic Studies: Chypre: La voie a suivre / Cyprus: The way forward

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €13,94
Τιμή: €12,55 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,39 (10%)


Περιεχόμενα

La voie a suivre pour Cypre || The way forward for Cyprus || Holistic management of critically ill economies and other human systems || Greece and Cyprus as geopolitical fodder || Natural gas - Fundamentals, geopolitics and the way forward for resource monetization || Cyprus and Israel: a precarious energy partnership || The energy factor in eastern Mediterranean relations || Cyprus: a case study on how to get an economy into recession and keep it in the muddle || Les defis de la Mediterranee orientale || Chronologies

Παρατηρήσεις

Το περιοδικό είναι συνέκδοση με το CENTRE FOR HELLENIC STUDIES AND RESEARCH CANADA, το UNIVERSITY OF CRETE και το UNIVERSITY OF AEGEAN.

Περιλαμβάνει κείμενα των: Petasis Aris, Kyprianou Theodoros, Mallinson William, Kassinis Solon, Georgiou C. George, Khashan Hilal, Miguel Angel Moratinos Cuyaube, Constantinides Stephanos