Κωδικός καταλόγου: 9581050
ISBN: 978-960-01-1691-5
1η έκδοση, Ιούνιος 2015
17 x 24
σελ. 816

Κ. Π. Καβάφης

Ποιήματα (Τα)

Δημοσιευμένα και Αδημοσίευτα

Επιμελητής: Δημήτρης Δημηρούλης
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €35,00
Τιμή: €31,50 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €3,50 (10%)


Περίληψη

Τα δημοσιευμένα και αδημοσίευτα ποιήματα του Καβάφη στην πρωτογενή τους μορφή σε μια έκδοση που περιέχει επιπλέον τα ακόλουθα:
Εισαγωγή: εκτενής και περιεκτική διαπραγμάτευση με κέντρο τον βίο και το έργο του ποιητή.
Χρονολόγιο: λεπτομερής αφήγηση ανά έτος που καλύπτει με αφθονία πληροφοριών το καβαφικό "έργα και ημέραι".
Σχόλια: κάθε ποίημα συνοδεύεται από σχολιασμό πραγματολογικό και λεξικολογικό στην ίδια σελίδα ώστε να διευκολύνεται η ανάγνωση.
Παράρτημα: μεταφράσεις, λογοτεχνικά πεζά και σημειώματα για την τέχνη που συνοδεύουν το ποιητικό έργο, έτσι ώστε ο αναγνώστης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για τον Καβάφη.
Βιβλιογραφία: συστηματική εκλογή βιβλιογραφίας που περιλαμβάνει βιβλία, μελέτες, άρθρα, αφιερώματα περιοδικών, μελοποιήσεις και απαγγελίες.
Περιεχόμενα - Ευρετήρια: α) εκτενή περιεχόμενα με ένδειξη του έτους δημοσίευσης ή συγγραφής εκάστου έργου, β) αλφαβητικό ευρετήριο όλων των ποιημάτων, γ) ευρετήριο όλων των κυρίων ονομάτων που απαντώνται στα ποιήματα και στα υπόλοιπα καβαφικά κείμενα, δ) ευρετήριο κυρίων ονομάτων που απαντώνται στην "Εισαγωγή", στο "Χρονολόγιο", στην "Ερμηνευτική Δοκιμή" και στα εισαγωγικά σημειώματα του επιμελητή.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή || Χρονολόγιο || Δημοσιευμένα ποιήματα: Αναγνωρισμένα (Ο καβαφικός "κανόνας") || Δημοσιευμένα ποιήματα: Αποκηρυγμένα || Αδημοσίευτα ποιήματα: Ολοκληρωμένα (και σωζόμενα αποσπασματικά) || Αδημοσίευτα ποιήματα: Ανολοκλήρωτα || Παράρτημα: Αδημοσίευτα ποιήματα στα αγγλικά, Αδημοσίευτες ποιητικές μεταφράσεις, Δημοσιευμένες ποιητικές μεταφράσεις, Αδημοσίευτα λογοτεχνικά πεζά, Σημειώματα του Καβάφη για την ποιητική εργασία (εκλογή) || Ενδεικτική βιβλιογραφία || Ευρετήριο όλων των τίτλων || Ευρετήριο κυρίων ονομάτων των καβαφικών έργων || Ευρετήριο κυρίων ονομάτων της εισαγωγής, του χρονολόγιου, των σχολίων και των σημειωμάτων του επιμελητή || Αναλυτικά περιεχόμενα.

Παρατηρήσεις

Επιμέλεια έκδοσης με εισαγωγή, χρονολόγιο, σχόλια, παράρτημα πρόσθετων κειμένων και βιβλιογραφία: Δημήτρης Δημηρούλης

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 41959158

Δείτε απόσπασμα του βιβλίου