Κωδικός καταλόγου: 120230
ISBN: 978-960-01-0781-5
1η έκδοση, 1998
14 x 21
σελ. 247

Αλέξης Τότσικας

Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Μέθοδος διδασκαλίας και μελέτης. Για το Μαθητή και τον Καθηγητή της Β΄ Λυκείου

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €10,55
Τιμή: €9,50 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,06 (10%)


Περίληψη

Η επεξεργασία κάθε κεφαλαίου του βιβλίου που περιλαμβάνει 2-3 διδακτικές ενότητες, γίνεται σε πέντε διαδοχικά στάδια: α) διάγραμμα του περιεχομένου με τα κύρια σημεία κάθε ενότητας, β) δομικό σχεδίασμα του περιεχομένου με ανάλυση των κύριων σημείων κάθε ενότητας, γ) απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου με την απαραίτητη τεκμηρίωση, δ) ανακεφαλαιωτικές ερωτήσεις για αναπαραγωγή του περιεχομένου και ερωτήσεις κρίσεως για την εμπέδωση της ύλης, ε) test για τον έλεγχο των γνώσεων με ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις.

Περιεχόμενα

Από την κρητομυκηναϊκή κοινωνία στην κοινωνία της πόλης-κράτους || Οι κοινωνίες της αρχαϊκής εποχής || Η κοινωνία στην κλασική εποχή || Η κοινωνία στην ελληνιστική εποχή || Τα ελληνιστικά βασίλεια || Οι κοινωνικοί θεσμοί || Η εκπαίδευση || Ο στρατός || Η θρησκεία || Εργασία και επαγγέλματα || Ψυχαγωγία και μόδα || Η εξέλιξη του πολιτικού συστήματος - πορεία προς την πόλη - κράτος || Η πόλη - κράτος, πορεία προς τη δημοκρατία || Η δημοκρατική πόλη || Μοναρχίες, ελληνιστικά κράτη, συμπολιτείες

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα