Κωδικός καταλόγου: 643496
ISBN: 978-960-7643-49-6
4η ανατύπωση, Οκτώβριος 2004 (2η έκδ. 1999 - 1η έκδ., 1997)
14 x 21
σελ. 414

Βασίλης Κρεμμυδάς

Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης 16ος- 20ος Αιώνας

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €22,89
Τιμή: €20,60 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,29 (10%)


Περίληψη

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί μια συνοπτική εικόνα της ευρωπαϊκής οικονομίας - και εμμέσως και της κοινωνίας- κατά τους Νέους Χρόνους και τη Σύγχρονη Εποχή, δηλαδή από τον 16ο έως τον 20ό αιώνα.

Περιεχόμενα

Πίνακες || Εικόνες || Πρόλογος || Βιβλιογραφικά || Εισαγωγικά || Το περιεχόμενο: η τοποθέτηση || Η έξοδος των Ευρωπαίων || Οι δύο κόσμοι: η Ευρώπη και οι άλλοι || Η Ευρώπη κατά τον 15ο και 16ο αιώνα: Κοινωνία και οικονομία || Από το 16ο στο 17ο αιώνα και από τη μετάβαση στην εδραίωση || Η οργάνωση του εμπορίου || Αποικιακές αυτοκρατορίες και ζώνες του μεγάλου εμπορίου || Η κρίση του 17ου αιώνα || Η συγκρότηση και το απόγειο του εμπορικού καπιταλισμού || Ευρωπαϊκές αγροτικές οικονομίες: στασιμότητες και αλλαγές || Προς τη διαμόρφωση νέων σχέσεων στην Ευρώπη και στον κόσμο || Από τον εμπορικό στο βιομηχανικό καπιταλισμό: τα πρώτα δεδομένα || Εξέλιξη της βιομηχανικής επανάστασης και της βιομηχανικής παραγωγής || Εξέλιξη της οικονομικής σκέψης. Τα χαρακτηριστικά των οικονομικών δογμάτων || Οι τεχνολογικές επαναστάσεις στο τέλος του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα || Οικονομική ανάπτυξη και νέες παγκόσμιες ισορροπίες || Πληθυσμός, παραγωγή και κατανάλωση || Η θεαματική ανάπτυξη των μεταφορικών μέσων || Οι αλλαγές στην αγροτική οικονομία || Η βιομηχανική παραγωγή και η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση || Ο νέος ρόλος και η ανάπτυξη του εμπορίου || Η οικονομική εικόνα του κόσμου στις παραμονές του Α΄ παγκόσμιου πολέμου || Οι πόλεμοι και οι οικονομικές κρίσεις || Ο ρόλος του νομίσματος και των τραπεζών || Πηγές ενέργειας και παραγωγή στον 20ό αιώνα || Μεταφορές και εμπορικές ανταλλαγές || Ευρετήριο

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31341

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα