Τόμος: 2
Κωδικός καταλόγου: 9557281
ISBN: 978-960-01-1414-0
1η έκδοση, Οκτώβριος 2011
17 x 24
σελ. 1064

Συλλογική εργασία

Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης - Όψεις και Απόψεις, τόμος Β'

Νεοελληνική Εκπαίδευση 1821-2010

Επιμελητής: Σήφης (Ιωσήφ) Μπουζάκης
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €64,69
Τιμή: €58,22 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €6,47 (10%)


Περίληψη

Στο παρόν δίτομο έργο ιστορίας εκπαίδευσης έχουν συμπεριληφθεί εργασίες Ελλήνων και ξένων επιστημόνων που αφορούν σε ποικίλα θέματα του επιστημονικού αυτού πεδίου. Στον ανά χείρας δεύτερο τόμο έχουν ενταχθεί κείμενα που αφορούν στην ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Τα κείμενα του τόμου αναφέρονται σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής-εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, οργάνωσης-διοίκησης εκπαίδευσης, τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης-επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, σχολικής γνώσης, διδακτικής της ιστορίας, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και γυναικείας εκπαίδευσης και μεταρρυθμιστικού λόγου των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα του επιμελητή της έκδοσης || Πρόλογος || Ιστορία του ελληνικού κράτους? οι ανατροπές, οι εμμονές, οι αντιστάσεις (1830-2010) || Συμβολή στη μελέτη της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ιστορίας και της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ένα σχέδιο ταξινόμησης και ερμηνείας του ιστορικού υλικού || Προσπάθειες για τη θεμελίωση εκπαιδευτικού συστήματος στα χρόνια του Αγώνα και του Καποδίστρια, 1821-1832: συνέχειες και ασυνέχειες || Αναζητώντας την ιδεολογική θεμελίωση της εκπαίδευσης στις απαρχές της ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους: ελληνικός μεγαλοϊδεατισμός και ευεργετισμός στην πολιτιστική τους διάσταση || Η εκπαίδευση κατά την Οθωνική περίοδο (1833-1862) || Η περίοδος των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων (1880-1910) || Μεταρρυθμιστικά επεισόδια στη Γενική και Τεχνική –Επαγγελματική Εκπαίδευση κατά την πρώτη (1910-1920) και τη δεύτερη (1928-1932) Βενιζελική περίοδο || Η εκπαιδευτική πολιτική της περιόδου της δικτατορίας, 1936-1940 || Η εκπαίδευση στην περίοδο της κατοχής || Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964/65 || Το σχολείο κατά την εποχή της δικτατορίας (1967-1974) || Μεταπολιτευτική εκπαιδευτική πολιτική || Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της περιόδου 1997-2000: Παρουσίαση και κριτική ανάλυση των σημαντικότερων πτυχών της || Η κατάρα του Σίσυφου στην Ελληνική Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, 1964-2000. Μια κοινωνικο-πολιτική και πολιτισμική ερμηνεία || Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) στην Ελλάδα: Θεσμοί – αντιλήψεις || Το πρόβλημα της ανάπτυξης της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα από το 1950 μέχρι σήμερα: Μια ερμηνευτική προσέγγιση || Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Ιστοριογραφικές διαδρομές του πανεπιστημιακού θεσμού στο ελληνικό κράτος || Το Πανεπιστήμιο και οι διδάσκοντές του, 1837-1860 || Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο: από τα σχέδια της ίδρυσής του μέχρι τον οργανισμό του 1911 || Πανεπιστήμιο και μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Το παράδειγμα της φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1904-1926 || Η φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της έως τη Μεταπολίτευση: Πρόσωπα και προγράμματα, συνέχειες και ασυνέχειες || Μεταρρυθμίσεις στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα, 1911-1982 || Όψεις της πανεπιστημιακής πολιτικής στην 3η Ελληνική Δημοκρατία. Ο δρόμος από την εδραίωση του Νόμου Πλαισίου του 1982 μέχρι και τα εγχειρήματα μεταρρύθμισής του || Η θεωρητική θεμελίωση της παιδαγωγικής, ως ανεξάρτητης επιστήμης, στο λόγο των παιδαγωγών της φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1947-1967) || Ανώτατη Γεωπονική Εκπαίδευση και αγροτική πολιτική στην Ελλάδα τον 20ό αιώνα || Γυναίκες και ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα: 19ος και 20ός αιώνας || Πολιτικές για το σχολικό βιβλίο στην Ελλάδα || Ο Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων και η παραγωγή της σχολικής γνώσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά τη Μεταξική περίοδο: Μια ιστορική-κοινωνιολογική προσέγγιση || Ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός: Ένα πρώιμο εκσυγχρονιστικό κίνημα για την ισότητα ευκαιριών στο ελληνικό σχολείο || Η ιστορία των αναλυτικών προγραμμάτων της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από τη μεταπολεμική περίοδο (1950) στη μεταπολίτευση (1977) – Ιστορικός θεωρητικός αναστοχασμός και κοινωνιολογικές παρεκβάσεις || Εκπαιδευτική πολιτική, οργανωτική δομή και διοίκηση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά την Επαναστατική και καποδιστριακή περίοδο (1821-1832) || Ιστορία της Οργάνωσης και Διοίκησης της Γενικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (1834-2000) || Συγκεντρωτισμός και προσπάθειες αποκεντρωτικών πολιτικών στη διοίκηση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα || Εκπαίδευση των γυναικών εκπαιδευτικών (19ος αιώνας-1922) || ʼτυπες μορφές παραγωγής διδασκαλισσών κατά την Οθωνική περίοδο στην Ελλάδα (1833-1864) || Η μόρφωση των δασκάλων, των διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών στο ελληνικό κράτος κατά την περίοδο των Διδασκαλείων (1834-1933) || Η μόρφωση των δασκάλων και των δασκαλισσών κατά την περίοδο των Παιδαγωγικών Ακαδημιών (1933-1990) || Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (1899-1997) || Ειδική αγωγή στην Ελλάδα: Ιστορία μεταρρυθμιστικών προσπαθειών || Η εξέλιξη της προσχολικής αγωγής στο Ελληνικό κράτος || Ιστορικοί σταθμοί της σχολικής θρησκευτικής αγωγής στην Ελλάδα (1833-2010) || Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα: 19ος και 20ός αιώνας || Σχολική υγιεινή: προβληματισμοί, επιρροές και ενέργειες στο ελληνικό πλαίσιο (τέλη του 19ου-αρχές 20ού αιώνα) || Εκπαιδευτικά συνδικάτα και εκπαιδευτική πολιτική. Όψεις του 20ού αιώνα || Ο εκπαιδευτικός λόγος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) στο παράδειγμα των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων 1964/65, 1967/77 και 1985 || Βιογραφικά των συγγραφέων

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 12570706

Οι συγγραφείς του τόμου είναι οι: Χ. Αθανασιάδης • Χ. Αντωνίου • ʼ. Ασημάκη • Κ. Δαλακούρα • Τ. Δούκας • Θ. Ελευθεράκης • Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου • Β. Θεοδώρου • Α. Καζαμίας • Ε. Καλεράντε • Δ. Καρακατσάνη • Β. Καραμανωλάκης • Α. Καραφύλλης • Μ. Κασσωτάκης • Π. Κιμουρτζής • Γ. Κουστουράκης • Β. Κρεμμυδάς • Β. Λαμπροπούλου • Δ. Μαυροσκούφης • Χ. Μπαμπούνης • Σ. Μπουζάκης • Θ. Μυλωνάς • Π. Νικολοπούλου • Δ. Παναγιωτόπουλος • Σ. Παντελιάδου • Ν. Παπαδάκης • Π. Παπαδούρης • Ε. Περσελής • Ι. Πυργιωτάκης • Α. Αθανασούλα-Ρέππα • Δ. Σακκής • Π. Σιμενή • Λ. Σκούρα • Δ. Τζήκα • Χ. Τζήκας • Α. Υφαντή • Β. Φούκας • Ε. Φυριππής • Δ. Φωτεινός • Δ. Χαραλάμπους • Σ. Χατζηστεφανίδου

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα