Τόμος: 19/1
Κωδικός καταλόγου: K557248
ISBN: 0824-8621
1η έκδοση, Ιούλιος 2011
17 x 24
σελ. 223

Michael Damanakis, Stephanos Constantinides, Theodosia Michelakaki

Etudes Helleniques - Hellenic Studies: Education in Greece and in the Diaspora

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €13,94
Τιμή: €12,55 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,39 (10%)


Περιεχόμενα

L' education en Grece et dans la Diaspora || Education in Greece and in the Diaspora || The limits of autonomy of cultural codes in modern European societies: ethnicity, education and culture || Structure, function and functionality of the Greek educational system || School evaluation and assessment of teachers in Greek primary and secondary education || Admission policies for Greek universities, a historico-sociological view of the period 1837-2010 || Fuites et dispersions des etudiants dans les universites helleniques || The education of students with migratory background in Greece, educational politics and pedagogical discourse (Logos) || Intercultural education: a vehicle for the ethnicization of educational policy in Greece? || Transitions, flow and outflow of students in the Greek education in the Diaspora || Greek in contact with English in Australia || L' education a Chypre, de la colonisation a l' independance: un bref apercu || A Greek poet in England: assorted references on Andreas Kalvos in the English press (1818-1821) || Chronologies

Παρατηρήσεις

Το περιοδικό είναι συνέκδοση με το CENTRE FOR HELLENIC STUDIES AND REASEARCH CANADA, το UNIVERSITY OF CRETE και το UNIVERSITY OF THE AEGEAN.

Στο περιοδικό υπάρχουν κείμενα των: M. Damanakis, A. Gotovos, T. Michelakaki, M. Kassotakis, D. Papagueli-Vouliouri, S. Bouzakis, N. Andreadakis, G. Markou, A. M. Tamis, S. Constantinides, L. Zafeiriou.

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα