Κωδικός καταλόγου: 9120310
ISBN: 978-960-01-1297-9
1η έκδοση, Οκτώβριος 2009
17 x 24
σελ. 135

Ελένη Γκαστή

Αισχύλου Αγαμέμνων

Ζητήματα εσωτερικής ποιητικής

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €10,95
Τιμή: €9,86 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,10 (10%)


Περίληψη

Η προκείμενη μελέτη συγκεντρώνει και αναλύει τα χωρία εκείνα από τον Αγαμέμνονα του Αισχύλου στα οποία φαίνεται ότι ο ποιητής ενοφθαλμίζει ποιητικά αυτοσχόλια που αποδεικνύουν ή υποδεικνύουν την ενδοποιητική του θεωρία. Συγκεκριμένα, η κειμενοκεντρική ανάγνωση που επιχειρείται αποσκοπεί να απαντήσει σε καίρια ποιητολογικά ερωτήματα που αφορούν ζητήματα παραγωγής (η φύση και οι πηγές της ποιητικής επινόησης, το οντολογικό αντίκρισμα της ποίησης και η μίμησις) και πρόσληψης (η ενδοδραματική καθοδήγηση της προσληπτικής ευαισθησίας του θεατρικού κοινού και η κάθαρσις) του κειμένου. Οι ποιητολογικές αρχές που ανιχνεύονται στον Αγαμέμνονα προσλαμβάνουν προγραμματικό χαρακτήρα και συναρτώνται με μια συγκροτημένη αντίληψη γύρω από την ποιητική τέχνη γιατί η λειτουργική τους συνέχεια επικυρώνεται στο επίπεδο μακροδομής του έργου.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Εισαγωγικά || Πρόλογος (1-39) || Πάροδος (40-257) || Α' Επεισόδιο (258-354) || Α' Στάσιμο (355-488) || Β' Επεισόδιο (489-680) || Β' Στάσιμο (681-781) || Γ' Επεισόδιο (782-974) || Γ' Στάσιμο (975-1034) || Δ' Επεισόδιο (1035-1330) || Ε' Επεισόδιο (1343-1576) και Έξοδος (1577-1673) || Συμπεράσματα || Βιβλιογραφία || Summary || Ευρετήριο αρχαίων χωρίων

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα