Τόμος: 2
Κωδικός καταλόγου: 9550564
ISBN: 978-960-01-1220-7
1η έκδοση, Ιανουάριος 2009
21 x 29
σελ. 500

Michael Burda, Charles Wyplosz

Ευρωπαϊκή Μακροοικονομική, τόμος 2

Επιμελητής: Αλέξανδρος Πανεθυμιτάκης
Μεταφραστής: Ανδριάνα Σακκά
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €69,67
Τιμή: €62,70 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €6,97 (10%)


Περίληψη

Το διδακτικό εγχειρίδιο των Burda – Wyploz για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή Μακροοικονομική συμπληρώνει το κενό που υπάρχει μεταξύ της συσχέτισης της θεωρίας με τα εμπειρικά δεδομένα και τα πρακτικά προβλήματα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει modus vivendi στα μακροοικονομικά υποδείγματα, το νομισματικό (monetary) υπόδειγμα χρησιμοποιείται εκτενώς από τους ακαδημαϊκούς και τους υπεύθυνους για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι θεσμικοί εταίροι δεν έχουν δεύτερες σκέψεις. Το βιβλίο ενσωματώνει θεωρητικά και εμπειρικά θέματα των σύγχρονων οικονομιών, όπως η ευρωπαϊκή αθέλητη ανεργία, ο ατελής ανταγωνισμός, η στόχευση του πληθωρισμού, η καμπύλη Phillips, η μοντέρνα μονεταριστική άποψη, η νέα Κεϋνσιανή θεώρηση, η αναγκαιότητα της μικροοικονομικής θεμελίωσης της μάκρο θεωρίας και η αξιολόγηση της παρεμβατικής οικονομικής πολιτικής.

Περιεχόμενα

Κατάλογος σχημάτων || Κατάλογος πινάκων || Κατάλογος πλαισίων και παραρτημάτων || Πρόλογος του Γιάννη Στουρνάρα || Πρόλογος του επιμελητή της έκδοσης || Πρόλογος για την 4η έκδοση || Μακροοικονομική Ισορροπία: Συναθροιστική ζήτηση, προϊόν και επιτόκιο, Προϊόν, απασχόληση και τιμές || Πληθωρισμός και Οικονομικοί κύκλοι: Συναθροιστική προσφορά και πληθωρισμός, Συναθροιστική ζήτηση και συναθροιστική προσφορά, Οικονομικοί κύκλοι || Μακροοικονομική Πολιτική: Δημοσιονομική πολιτική, χρέος και δικαίωμα νομισματοκοπής, Τα όρια διαχείρισης της ζήτησης, Πολιτική της προσφοράς, Οικονομική μεγέθυνση: θεωρία και πολιτική || Αγορές περιουσιακών Στοιχείων και Διεθνής Χρηματοοικονομική Αρχιτεκτονική: Αγορές Περιουσιακών Στοιχείων και Μακροοικονομική, Η Αρχιτεκτονική του Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος || Επίλογος || Επίλογος του Επιμελητή

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31425

Επιμέλεια, Διευκρινιστικές Υποσημειώσεις & Στοιχεία Ελληνικής Οικονομίας: Αλέξανδρος Ι. Πανεθυμιτάκης
Με σκληρό εξώφυλλο

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα