Τόμος: 1
Κωδικός καταλόγου: 9550556
ISBN: 978-960-01-1162-0
1η βελτιωμένη ανατύπωση, Σεπτέμβριος 2008 (1η έκδοση, Ιούλιος 2007)
21 x 29
σελ. 355

Michael Burda, Charles Wyplosz

Ευρωπαϊκή Μακροοικονομική, τόμος 1

Επιμελητής: Αλέξανδρος Πανεθυμιτάκης
Μεταφραστής: Ανδριάνα Σακκά
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €49,77
Τιμή: €44,79 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €4,98 (10%)


Περίληψη

Το διδακτικό εγχειρίδιο των Burda – Wyploz για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή Μακροοικονομική συμπληρώνει το κενό που υπάρχει μεταξύ της συσχέτισης της θεωρίας με τα εμπειρικά δεδομένα και τα πρακτικά προβλήματα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει modus vivendi στα μακροοικονομικά υποδείγματα, το νομισματικό (monetary) υπόδειγμα χρησιμοποιείται εκτενώς από τους ακαδημαϊκούς και τους υπεύθυνους για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι θεσμικοί εταίροι δεν έχουν δεύτερες σκέψεις. Το βιβλίο ενσωματώνει θεωρητικά και εμπειρικά θέματα των σύγχρονων οικονομιών, όπως η ευρωπαϊκή αθέλητη ανεργία, ο ατελής ανταγωνισμός, η στόχευση του πληθωρισμού, η καμπύλη Phillips, η μοντέρνα μονεταριστική άποψη, η νέα Κεϋνσιανή θεώρηση, η αναγκαιότητα της μικροοικονομικής θεμελίωσης της μάκρο θεωρίας και η αξιολόγηση της παρεμβατικής οικονομικής πολιτικής.

Περιεχόμενα

Κατάλογος σχημάτων || Κατάλογος πινάκων || Κατάλογος πλαισίων || Πρόλογος του επιμελητή της έκδοσης || Πρόλογος για την 4η έκδοση || Εισαγωγή στη μακροοικονομική θεωρία: Τι είναι η μακροοικονομική θεωρία, Μακροοικονομικοί λογαριασμοί || Η πραγματική μακροοικονομία: Οικονομική μεγέθυνση, Αγορές εργασίας και ανεργία, Δανεισμός, δανειοδότηση και εισοδηματικοί περιορισμοί, Ζήτηση του ιδιωτικού τομέα: κατανάλωση και επένδυση, Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία || Χρήμα: Χρήμα και ζήτηση χρήματος, Η προσφορά χρήματος και η νομισματική πολιτική

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31424

Με σκληρό εξώφυλλο
Πρόλογος: Γιάννης Στουρνάρας

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα