Τόμος: 14/1
Κωδικός καταλόγου: A557248
ISBN: 0824-8621
1η έκδοση, Μάρτιος 2006
17 x 24
σελ. 183

Ιωάννης Σεϊμένης

Etudes Helleniques - Hellenic Studies: Political stability and economic development in the Mediterranean

Political stability and economic development in the Mediterranean - Stabilite politique et developpement economique en Mediterranee

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €13,93
Τιμή: €12,54 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,39 (10%)


Περιεχόμενα

Stability and Development in the Mediterranean || Stabilite et developpement || Greece 2020: Designing a road map for development || Filter through Region-Building in the Mediterranean and the Black Sea regions || Combating new forms of transnational criminality: The European Union against the trafficking of human beings || The geopolitics of the marine archeological heritage within the context of the United Nations Convetion for the Law of the Sea: The hellenic civilization and the Aegean Sea || The western "alliance" and the Middle East in the early 1970s || L' operation "Liberte pour l' Irak" et ses concequences sur la securite et la stabilite regionales || The origins of Greece's "Socialization Strategy" vis-a-vis Turkey || La France et la question chypriote, ou les zigzags de la politique clypriote de la France de 1965 a 2005 || 1976 Greek-Turkish tentions || La tension greco-turque de 1976 decrite par Caramanlis a Giscard d' Estaing || Chronologies

Παρατηρήσεις

Το περιοδικό είναι συνέκδοση με το CENTRE FOR HELLENIC STUDIES AND REASEARCH CANADA, το UNIVERSITY OF CRETE και το UNIVERSITY OF THE AEGEAN.

Δίγλωσσο περιοδικό για την εκπαίδευση της ελληνικής διασποράς
Στο περιοδικό υπάρχουν κείμενα των: L. T. Katseli, P. Kefala,K. D. Magliveras, J. Sakkas, I. Seimenis, P. Siousouras, D. Triantaphyllou, P. Tsakonas
Jean Catsiapis, la France et la question Chypriote. Based on the archives of the Quai d' Orsay/Archives du Quai d' Orsay. La tension greco-turque de 1976/1976 Greek-Turkish Tensions