Κωδικός καταλόγου: 402253
ISBN: 978-960-402-253-9
1η έκδοση, Μάιος 2006
14,5 x 20
σελ. 75

Λάμπης Καψετάκης

Ποιήματα της Ασφάλτου

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €7,97
Τιμή: €7,17 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,80 (10%)


Περιεχόμενα

ΑΝΩΝΥΜΟ, Α΄: Α προοιμιακό, Β διακοπή, Γ γέμωση, Δ λίγωση, Ε χάση, Ζ κοινωνικό (της Αγίας Σκέπης), Η χωρίς λίκι, Θ συναπάντημα, α΄, Ι (Μαρίας Πολυδούρη), Κ (του αγνώστου), Λ κατάλογος (της Ann W.), Μ δελτίο απουσιών, Ν (του Αθαν. Χριστόπουλου), Ξ επιθαλάμιο, Ο το ερχόμενο ποίημα, Π ημερολογιακό, Ρ μετακίνηση, Σ το πρώτο τέλος, Τ η νέα χώρα, α' (το ζήτημα της θέας), Υ η νέα χώρα, β΄ (πάνω στην ώρα), Φ η νέα χώρα, γ΄ (ένα κυπριακό περιβόλι του Sydney), Χ (του Τοπάκη), Ψ "ένα Ψυ[χ]ήν", Ω δεήσεις || ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ || ΑΝΩΝΥΜΟ, Β΄: α λάθος, β χώμα, γ το πλήρωμα του τρόπου, δ νεηγενές, ε περιοχή (το πλήρωμα του τόπου), ζ σχόλιο α΄, η σχόλιο β΄ (ένας του Τάκη Σινόπουλου), θ σχόλιο γ΄, ι ξένα ρήματα, κ Στο φάρο, λ λ 206-8, μ το πρόσωπο της πέτρας, ν συναπάντημα β΄, ξ πάτημα, ο η τύφλωση του Βρυέννιου, π ο ποιητής στον αναγνώστη, ρ ποιητική λύση, σ τα τετραμμένα, τ Eureka, υ σημείο προσήλωσης, φ εξ αντικειμένου, χ το υπέρμετρο, ψ θεώρημα, ω το πλήρωμα του χρόνου

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα