Τόμος: 13/2
Κωδικός καταλόγου: 9557248
ISBN: 0824-8621
1η έκδοση, Οκτώβριος 2005
17 x 24
σελ. 255

Μιχάλης Δαμανάκης

Etudes Helleniques - Hellenic Studies: Greek education in the diaspora

Greek education in the diaspora - L' education hellenophone dans la diaspora grecque

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €13,93
Τιμή: €12,54 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,39 (10%)


Περιεχόμενα

Editor's note || Note de la redaction || The greek education in the diaspora || L' education hellenophone de la diaspora greque || The Metropolitan Centre, the diaspora and education || A presentation of the paideia omogenon program || Geek education in the United States || L' education hellenophone au Canada || Greek education in Australia || Greek education in Great Britain || Greek education in thw Republic of South Africa || Greek education in Germany || Greek education in the Countries of the Former Soviet Union || Chronologie - Chypre || Chronologie - Grece || Recensions - Books reviews

Παρατηρήσεις

Το περιοδικό είναι συνέκδοση με το CENTRE FOR HELLENIC STUDIES AND REASEARCH CANADA, το UNIVERSITY OF CRETE και το UNIVERSITY OF THE AEGEAN.

Δίγλωσσο περιοδικό για την εκπαίδευση της ελληνικής διασποράς
Στο περιοδικό υπάρχουν κείμενα των: St Constantinides,M. Damanakis, D. Kontoyiannis, N. Nikolidakis, A.Tamis, M. Louca-Crann, A. Krystallidis, M .Kanavakis, A.Chatzipanagiotidi

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα