Κωδικός καταλόγου: 402223
ISBN: 978-960-402-223-7
1η έκδοση, Οκτώβριος 2005
15,5 x 24
σελ. 40

'Αγγελος Παρθένης

Από το Βιβλίο της 'Αμμου

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €4,98
Τιμή: €4,48 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,50 (10%)


Περιεχόμενα

Α || Β || Γ Τρραγούδι || Δ || Ε || ΣΤ Όστρακο || Ζ || Η || Θ || Ι || ΙΑ || ΙΒ Τραγούδι || ΙΓ || ΙΔ || ΙΕ || ΙΣΤ ʼμπτωτη || ΙΖ Πλημμυρίδα || ΙΗ || ΙΘ || Κ || ΚΑ Τραγούδι || ΚΒ || ΚΓ || ΚΔ

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα