Κωδικός καταλόγου: 110408
ISBN: 978-960-01-0819-6
1η έκδοση, Οκτώβριος 1999
14 x 21
σελ. 268

Σαράντος Καργάκος

Εκθέσεις Α΄ Γυμνασίου

Εκδόσεις: Gutenberg

Περίληψη

Το βιβλίο αυτό είναι καλό να μελετηθεί με προσοχή από την αρχή ως το τέλος. Μη διαβάζετε μόνο την Έκθεση που σας ενδιαφέρει. Αν το διαβάσετε προσεχτικά, σύντομα θα βρείτε στο βιβλίο τρόπους γραφής που ταιριάζουν καλύτερα στον εαυτό σας. Σιγά-σιγά τότε θα αισθανθείτε αρκετά ισχυροί ώστε να στηριχτείτε στις δικές σας δυνάμεις. Και τότε, ό,τι θα έχετε πάρει από το βιβλίο θα είναι απόλυτα αφομοιωμένο.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Δυο λόγια για τους γονείς || Μερικές υποδείξεις στους μαθητές || Είδη εκθέσεων || Συνοπτικές γλωσσικές και ορθογραφικές οδηγίες || Θέματα: Από τη σχολική ζωή, Από τη φυσική ζωή, Από την προσωπική και οικογενειακή ζωή || Πίνακας λέξεων που ερμηνεύονται και ετυμολογούνται || Έργα του ιδίου

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα