Κωδικός καταλόγου: 9110310
ISBN: 978-960-01-0910-9
1η έκδοση, Οκτώβριος 2001
14 x 21
σελ. 365

Αλέξης Τότσικας

Γλώσσα Νεοελληνική

Σχεδιαγράμματα, Κείμενα, Ασκήσεις για τη Γλώσσα και την Έκθεση στο Γυμνάσιο. Α΄ Γυμνασίου

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €11,74
Τιμή: €10,57 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,17 (10%)


Περίληψη

Η διδασκαλία και μελέτη της νεοελληνικής μας γλώσσας απαιτεί καλά υλικά και σωστή μέθοδο. Το βιβλίο αυτό, συμπληρώνοντας και αναλύοντας τις ενότητες του σχολικού, επιχειρεί μια συστηματικότερη επεξεργασία της διδακτέας ύλης.

Περιεχόμενα

Ενότητα 1: Επικοινωνία-Κώδικες-Λόγος, Διάγραμμα, Γλωσσικά στοιχεία, ερωτήσεις-απαντήσεις σχολικού βιβλίου || Ενότητα 2: Σχολείο-Μαθητής, Διάγραμμα, Γλωσσικά στοιχεία, Λεξιλόγιο, Έκφραση-έκθεση, ερωτήσεις-απαντήσεις σχολικού βιβλίου, έλεγχος γνώσεων || Ενότητα 3: Η μουσική, Διάγραμμα, Γλωσσικά στοιχεία, Λεξιλόγιο, Έκφραση-έκθεση, ερωτήσεις-απαντήσεις σχολικού βιβλίου, έλεγχος γνώσεων || Ενότητα 4: ʼνθη-Κήποι, Διάγραμμα, Γλωσσικά στοιχεία, Λεξιλόγιο, Έκφραση-έκθεση, ερωτήσεις-απαντήσεις σχολικού βιβλίου, έλεγχος γνώσεων || Ενότητα 5: Τόποι, Διάγραμμα, Γλωσσικά στοιχεία, Λεξιλόγιο, Έκφραση-έκθεση, ερωτήσεις-απαντήσεις σχολικού βιβλίου, έλεγχος γνώσεων || Ενότητα 6: Εργασία-Επάγγελμα, Διάγραμμα, Γλωσσικά στοιχεία, Λεξιλόγιο, Έκφραση-έκθεση, ερωτήσεις-απαντήσεις σχολικού βιβλίου, έλεγχος γνώσεων || Ενότητα 7: Θέατρο - τσίρκο, Διάγραμμα, Γλωσσικά στοιχεία, Λεξιλόγιο, Έκφραση-έκθεση, ερωτήσεις-απαντήσεις σχολικού βιβλίου, έλεγχος γνώσεων || Ενότητα 8: Η θάλασσα, Διάγραμμα, Γλωσσικά στοιχεία, Λεξιλόγιο, Έκφραση-έκθεση, ερωτήσεις-απαντήσεις σχολικού βιβλίου, έλεγχος γνώσεων || Ενότητα 9: Μουσεία, Διάγραμμα, Γλωσσικά στοιχεία, Λεξιλόγιο, Έκφραση-έκθεση, ερωτήσεις-απαντήσεις σχολικού βιβλίου, έλεγχος γνώσεων || Ενότητα 10: Η μαγειρική, Διάγραμμα, Γλωσσικά στοιχεία, Λεξιλόγιο, Έκφραση-έκθεση, ερωτήσεις-απαντήσεις σχολικού βιβλίου, έλεγχος γνώσεων || Ενότητα 11: Υγεία - Ασθένεια - Ατυχήματα: Διάγραμμα, Γλωσσικά στοιχεία, Λεξιλόγιο, Έκφραση-έκθεση, ερωτήσεις-απαντήσεις σχολικού βιβλίου, έλεγχος γνώσεων || Ενότητα 12: Συγγενικές σχέσεις, Διάγραμμα, Γλωσσικά στοιχεία, Λεξιλόγιο, Έκφραση-έκθεση, ερωτήσεις-απαντήσεις σχολικού βιβλίου, έλεγχος γνώσεων || Ενότητα 13: Συγκοινωνίες - Ταξίδια - Τουρισμός, Διάγραμμα, Γλωσσικά στοιχεία, Λεξιλόγιο, Έκφραση-έκθεση, ερωτήσεις-απαντήσεις σχολικού βιβλίου, έλεγχος γνώσεων || Ενότητα 14: Παιχνίδια - δώρα, Διάγραμμα, Γλωσσικά στοιχεία, Λεξιλόγιο, Έκφραση-έκθεση, ερωτήσεις-απαντήσεις σχολικού βιβλίου, έλεγχος γνώσεων

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα