Κωδικός καταλόγου: 550193
ISBN: 978-960-01-0363-1
2η ανατύπωση, Ιανουάριος 2002 (1η έκδοση, 1998)
17 x 24
σελ. 479

William Branson, James Litvack

Μακροοικονομική Θεωρία

Μεταφραστής: Νικηφόρος Σταματάκης
Επιμελητής: Αλέξανδρος Πανεθυμιτάκης
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €34,84
Τιμή: €31,36 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €3,48 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει τα φαινόμενα από τη σκοπιά της αιώρησης μεταξύ κεϋνσιανισμού και κλασικισμού, ταυτόχρονα όμως εισάγει τον φοιτητή στο σημερινό κυριαρχικό θεωρητικό σχήμα, που είναι και8 το υπόστρωμα αυτού του βιβλίου.
Οι αγορές προϊόντος, χρήματος και εργασίας, καθώς επίσης οι σύγχρονες θέσεις και τα "εργαλεία" της οικονομικής πολιτικής, παρουσιάζονται, σ' ένα πρώτο επίπεδο, πολύ ικανοποιητικά. Οι επιμέρους θέσεις δομούνται σε συνολικό υπόδειγμα και εξετάζονται αναλυτικά τα φαι9νόμενα του πληθωρισμού, της ανεργίας και της πολιτικής των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Πίνακας συντομογραφημένων όρων || Πραγματικό και δυνητικό ΑΕΠ (G.N.P.): Διακυμάνσεις και μεγέθυνση || Επισκόπηση των εθνικών λογαριασμών εισοδήματος και προϊόντος || Εισαγωγή στον προσδιορισμό του εισοδήματος: ο πολλαπλασιαστής || Ισορροπία από την πλευρά της ζήτησης: εισόδημα και επιτόκιο || Εισαγωγή στη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική || Ισορροπία από την πλευρά της προσφοράς: παραγωγή και επίπεδο τιμών || Ισορροπία στο στατιστικό υπόδειγμα || Ανεργία και ακαμψία μισθών || Οικονομική πολιτική στο στατιστικό υπόδειγμα: ανασκόπηση || Κατανάλωση και καταναλωτική δαπάνη || Ζήτηση επενδύσεων || Η ζήτηση χρήματος || Η προσφορά χρήματος || Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική || Πληθωρισμός || Το ισοζύγιο πληρωμών και η συναλλαγματική ισοτιμία

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31761

Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από σχετικές ερωτήσεις και επιλεγμένη βιβλιογραφία.