Κωδικός καταλόγου: 120104
ISBN: 978-960-01-0105-1
1η έκδοση, 1984
17 x 24
σελ. 192

Σαράντος Καργάκος

Στρατηγική της Έκθεσης (Η)

Για την Α΄ Λυκείου

Εκδόσεις: Gutenberg

Περίληψη

Το βιβλίο αυτό είναι μέθοδος γραφής, μέθοδος σκέψης, μέθοδος επαφής με τις πραγματικές πηγές της ζωής. Απευθύνεται στον ανήσυχο μαθητή και καθηγητή και σ' όποιον γενικά αποστρέφεται την τυποποίηση.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Αισθητικές αποδείξεις || Θεματικοί κύκλοι || Η στρατηγική της έκθεσης || Η γεωμετρία της έκθεσης || Η στρατηγική των ανώτερων θεματικών κύκλων || Υποδείγματα ανάπτυξης || Θέματα από τη σχολική ζωή || Θέματα από τη φυσική ζωή || Θέματα από την οικογενειακή και προσωπική ζωή || Από την εθνική και θρησκευτική ζωή || Περιγραφή χώρων - τόπων - αντικειμένων || Κοινωνικοί τύποι || Θέματα ανώτερου κύκλου

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα