Λιακοπούλου Μαρία

Η Μαρία Λιακοπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θέματα που αφορούν τη σχολική πραγματικότητα, τον ρόλο, την εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική, τη διοίκηση του σχολείου, την αξιολόγηση στην εκπαίδευση και κυρίως τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου.

Tίτλοι του συγγραφέα