Κωδικός καταλόγου: 557166
ISBN: 978-960-01-0611-8
1η έκδοση, 1996
17 x 24
σελ. 296

Γεώργιος Κόσσυβας

Πρακτική του Ανοικτού Προβλήματος στο Δημοτικό Σχολείο (H)

Γόνιμος χαρακτήρας και ανατροπή των παγιωμένων αντιλήψεων

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €4,48
Τιμή: €4,03 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,45 (10%)


Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό γίνεται αναφορά στην προβληματική του ανοιχτού προβλήματος, στον παιδαγωγικό χειρισμό του στην τάξη και στις υποθέσεις και τη μεθοδολογία της έρευνας. Ακόμα σκιαγραφείται η σκηνοθεσία επτά ανοιχτών προβληματικών καταστάσεων, περιγραφή και ανάλυση των πειραματισμών στις σχολικές τάξεις καθώς και προτάσεις εκφωνήσεων άλλων προβλημάτων. Τέλος γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης του καταγεγραμμένου ερευνητικού υλικού.

Περιεχόμενα

Η προβληματική του ανοιχτού προβλήματος || Η παιδαγωγική του ανοιχτού προβλήματος || Προβληματισμοί πάνω στις υποθέσεις και τη μεθοδολογία της έρευνας || Οι πειραματικές καταστάσεις: Σκιαγράφηση των πειραματικών καταστάσεων έρευνας με ανοιχτά προβλήματα | Εκφωνήσεις προβλημάτων για τη σκηνοθεσία άλλων καταστάσεων || Όψεις αξιολόγησης της πρακτικής || Απόπειρα ερμηνείας της πρακτικής || Βιβλιογραφία